logo.jpg
Lokalna poreska administracija
Grad Novi Pazar
Uprava za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara
Dobrodošli na početnu stranicu Internet aplikacije za pregled upita stanja i poreskih prijava za poreske oblike za koje je nadležna lokalna samouprava.
Prijavite se na sistem unoseći svoje korisničko ime i lozinku u odgovarajuća polja na desnoj strani.
Korisnik
Lozinka
Opština
Novi Pazar
 
Napomena: programski sistem razlikuje velika i mala slova, tj. KORISNIK nije isto što i Korisnik ili korisnik .
Korisnički servis

UPUTSTVO ZA DOBIJANJE KORISNIČKOG NALOGA I LOZINKE

· Zahtev za otvaranje korisničkog naloga i lozinke može se podneti:
1. preko Interneta zahtev za otvaranje korisničkog naloga
2. predajom popunjenog obrasca zahteva u bilo kom opštinskom odeljenju Sekretarijata za javne prihode. Pregled statusa zahteva možete da proverite na stranici provera statusa registracije.

· Korisnički nalog i lozinku za korišćenje on-line servisa obveznik ili lice koje on ovlasti, ISKLJUČIVO PREUZIMA NEPOSREDNO .
Ovlašćenje za fizičko lice mora biti overeno a ovlašćenje za pravno lice mora biti pečatirano i potpisano od strane ovlašćenog lica firme.

· Obveznik koji je dobio korisnički nalog i lozinku, u aplikaciji može sam da promeni lozinku. Ako obveznik zaboravi ili izgubi lozinku koju je dobio ili sam odredio promenom lozinke, mora doći isključivo u odeljenje u kome je izdat korisnički nalog i lozinka (lično ili ovlašćenom licu), kako bi mu bila izdata nova lozinka. Tom prilikom obveznik ili ovlašćeno lice mora popuniti zahtev za dodelu nove lozinke.

· Uprava za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara vrši dostavljanje poreskih akata slanjem preporučene pošiljke.
· U skladu sa članom 36. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (”Sl. glasnik RS”, br. 80/02, ..., 105/14) objavljuju se PIB-ovi i brojevi poreskih akata čije uručenje nije bilo moguće, tako da se poreski akt smatra dostavljenim 15-og dana od dana predaje pošti.

Novosti
Preuzimanja