logo.jpg
O Upravi     Kontakti      Vesti     Informator o radu
Lokalna poreska administracija
Uprava za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara
Grad Novi Pazar
Dobrodošli na početnu stranicu Internet aplikacije za pregled i podnošenje poreskih prijava za poreske oblike za koje je nadležna lokalna samouprava.
Prijavite se na sistem unoseći svoje korisničko ime i lozinku u odgovarajuća polja na desnoj strani.
Korisnik
Lozinka
 
Grad
Novi Pazar
 
Napomena: programski sistem razlikuje velika i mala slova, tj. KORISNIK nije isto što i korisnik.

Lozinka se mora preuzeti neposredno u jednom od odeljenja uprave javnih prihoda, bez obzira na podnet zahtev preko interneta.

Korisnički servis

UPUTSTVO ZA DOBIJANJE KORISNICKOG NALOGA I LOZINKE

· Zahtev za otvaranje korisnickog naloga i lozinke može se podneti:
1. preko Interneta zahtev za otvaranje korisnickog naloga
2. predajom popunjenog obrasca zahteva u Upravi javnih prihoda grada Novog Pazara. Provera evidentiranja zahteva može se izvršiti na web stranici ili predati pisani zahtev u Upravi za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara. Pregled statusa zahteva možete da proverite na web stranici Provera statusa registracije.

· Korisnicki nalog i lozinku za korišcenje upita stanja preko Web-a obveznik ili lice koje on ovlasti, ISKLJUCIVO PREUZIMA NEPOSREDNO u Upravi za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara. Ovlašcenje za fizicko lice mora biti overeno u sudu ili opštini, a ovlašcenje za pravno lice mora biti pecatirano i potpisano od strane ovlašcenog lica firme.

· Obveznik koji je dobio korisnicki nalog i lozinku, u web aplikaciji može sam da promeni lozinku. Ako obveznik zaboravi ili izgubi lozinku koju je dobio ili sam odredio promenom lozinke, mora doci iskljucivo u odeljenje u kome je izdat korisnicki nalog i lozinka (licno ili ovlašcenom licu), kako bi mu bila izdata nova lozinka. Tom prilikom obveznik ili ovlašceno lice mora popuniti Zahtev za dodelu nove lozinke.

· Uprava za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara vrši dostavljanje poreskih akata slanjem preporučene pošiljke.

· U skladu sa članom 36. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (”Sl. glasnik RS”, br. 80/02, ..., 105/14) objavljuju se PIB-ovi i brojevi poreskih akata čije uručenje nije bilo moguće, tako da se poreski akt smatra dostavljenim 15-og dana od dana predaje pošti.

Novosti

28.02.2017.:

22.02.2017:

07.07.2016.:
GODIŠNJA REFERENTNA STOPA NARODNE BANKE SRBIJE IZNOSI 4,00%

Download